Säpo

Snart kommer Säkerhetspolisens årsbok

2017-03-09

Hotbilden mot Sverige ser annorlunda ut än den gjorde för bara några år sedan. Under 2016 inträffade flera terrordåd i vår närhet. Samtidigt har Sverige fått en ökad militärstrategisk betydelse och totalförsvarsplaneringen har återupptagits. Det här är några av de ämnen som tas upp i årsboken Säkerhetspolisen 2016.

Den 16 mars presenteras Säkerhetspolisens årsbok för 2016, där vi berättar om vårt arbete under det gånga året. Vad har hänt och hur påverkar det Sverige? Vad ser Säkerhetspolisen för hot framöver? Det här tas upp i årsboken, där vi också förklarar mer om hur vi arbetar.

Sedan början av 2000-talet har Säkerhetspolisen sammanställt årsböcker för att öka kunskapen om vårt arbete. Säkerhetspolisens årsbok för 2016 presenteras på ett presseminarium torsdag den 16 mars, där företrädare för Säkerhetspolisen medverkar.

Se pressinbjudan till årsbokspresentationen här.

Årsböcker från 2005 och framåt hittar du här.