Säpo

Säkerhetspolisen i TV4 om telekomsektorn

2017-03-13

Telekomsektorn är mycket viktig för Sveriges säkerhet, därför är det avgörande att säkerhetskyddet prioriteras. Det framkom när Säkerhetspolisen intervjuades i TV4 Nyheterna.

Den 12 och 13 mars 2017 sändes inslag i TV4 där man intervjuat Linda Escar, biträdande chef för Säkerhetspolisens säkerhetsskyddsenhet. Temat för intervjun var hur Säkerhetspolisen ser på hot och sårbarheter i telekomsektorn.

I intervjun framkom bland annat att Säkerhetspolisen över tid sett flera exempel på att aktörer med koppling till andra länder på olika sätt intresserat sig för den svenska telekomsektorn.

Linda Escar pekade bland annat på att säkerhetsmedvetenheten behöver bli högre. Inte minst mot bakgrund av att målet för en aktör inte alltid behöver vara att tillskansa sig information. Det kan även handla om att skapa förutsättningar för att i ett senare skede kunna påverka systemet som sådant. Linda Escar säger i intervjun bland annat att:

– Det finns brister i säkerhetstänkter, inte bara i telekomsektorn utan överlag i samhället. Det handlar bland annat om att man ibland ställer värden som effektivitet högre. Och ibland måste säkerhetsskyddet få trumfa de värdena.

Här kan du se inslagen i TV4 Nyheter – om behovet av att prioritera säkerhetsskydd:

Om att vi ser ett intresse från aktörer med koppling till främmande makt:

Här kan du se ett uppföljande inslag från TV4 Nyhetsmorgon: