Säpo

Säkerhetsskyddet måste stärkas

2017-03-16

Det säkerhetspolitiska läget i Europa har förändrats, och att hålla Sverige säkert blir alltmer komplext. Samtidigt finns det brister i myndigheters säkerhetsskyddsarbete. Det konstaterar säkerhetspolischef Anders Thornberg i en debattartikel idag. Nu krävs en bred insats för att minska sårbarheten hos skyddsvärda verksamheter.

—Vi behöver öka förståelsen för säkerhetsskydd i hela samhället. Det behövs nu breda insatser för att minska sårbarheten hos skyddsvärda verksamheter, säger Anders Thornberg.

Ansvaret för säkerheten kring en verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet ligger på den som bedriver verksamheten. Myndigheter ansvarar alltså själva för sin säkerhetsorganisation, att säkerhetsanalyser görs och att det finns en god informationssäkerhet och fysisk säkerhet.

I debattartikeln som publiceras på DN debatt idag berättar Säkerhetspolisen om ett inventeringsarbete som gjorts och som visar på behovet av att öka den grundläggande förståelsen för säkerhetsskydd. Säkerhetspolisen kommer därför under året att genomföra flera stödjande och rådgivande insatser till myndigheter och institutioner vars verksamhet är skyddsvärd.

Läs debattartikeln i sin helhet.