Säpo

Arbetet mot organiserad brottslighet delrapporteras

2017-03-31

Idag presenterade Polismyndigheten 2016 års resultat av det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet.

Den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet har pågått sedan 2009, och delrapporteras varje år till Justitiedepartementet. Idag presenterades 2016 års resultat av arbetet, som leds av Polismyndigheten.

De samverkande myndigheterna i arbetet mot organiserad brottslighet är Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigeten, Skatteverket, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Tullverket, Försäkringskassan, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.

Om det myndighetsgemensamma arbetet 2016 på Polisens webbplatslänk till annan webbplats