Säpo

Säkerhetspolisen möter riksdagspartierna om säkerhetsskydd inför valrörelsen

2017-03-31

Säkerhetspolisen har i dag träffat företrädare för regeringen och alla riksdagspartier för att informera om vikten av säkerhetsskydd och säkerhetshöjande åtgärder. Syftet med mötet var att förbättra skyddet mot elektroniska angrepp inför valrörelsen.

Säkerhetspolisen ansvarar för att skydda Sverige mot samhällshotande verksamhet riktad mot våra demokratiska värden, och arbetar med att stärka skyddet hos de objekt och verksamheter som är skyddsvärda utifrån Sveriges säkerhet. I årsboken Säkerhetspolisen 2016 som kom i mars, konstaterades att bristande IT- och informationssäkerhet är den största risken inom säkerhetsskyddsarbetet.

Vid mötet på fredagen informerade säkerhetspolischef Anders Thornberg och enhetschef Fredrik Agemark riksdagspartierna om hur Säkerhetspolisen tillsammans med andra myndigheter kan stödja partierna i arbetet med att skydda sig mot elektroniska angrepp. Säkerhetspolisen beskrev också hur hotbilden ser ut, och vilka åtgärder Säkerhetspolisen och andra myndigheter kan vidta vid ett eventuellt angrepp.

Arbetet kommer att fortsätta tillsammans med respektive partis säkerhetsorganisation under hösten och fram till valet 2018.

Läs Säkerhetspolisens debattartikel om säkerhetsskydd här.

Läs mer om säkerhetsskydd här.

Årsboken Säkerhetspolisen 2016 hittar du här.PDF (pdf, 2.8 MB)