Säpo

Polismyndigheten, Försvarsmakten och Säkerhetspolisen övade terroristbekämpning

2017-04-06

Polismyndigheten, Försvarsmakten och Säkerhetspolisen har under två dagar genomfört en gemensam övning. Syftet var att öva samverkan mellan myndigheterna vid ett terroristattentat i Sverige.

Det handlar om en mindre övning som sker varje år. Målet är att öka Polismyndighetens, Försvarsmaktens och Säkerhetspolisens förmåga till samverkan vid hanteringen av ett terroristattentat. Bakgrunden är den lag från 2006 som, efter medgivande av regeringen, gör det möjligt för Polisen att få stöd från Försvarsmaktens vid terroristbekämpning.

Övningen, som pågick den 5 och 6 april, hade såväl teoretiska som prövande inslag.