Säpo

Tät nationell och internationell samverkan efter attentat

2017-04-10

Det intensiva underrättelsearbetet rörande attentatet på Drottninggatan i Stockholm fortgår. Säkerhetspolisens personal har arbetat dygnet runt sedan i fredags.

Säkerhetspolisen fokuserar just nu på att kartlägga den misstänkte gärningsmannens kontaktnät, och arbetar med inhämtning och bearbetning för att på det sättet kunna avfärda eller belägga uppgifter. Inhämtningen av information sker bland annat med hjälp av spaning, källinhämtning, teknisk inhämtning och dataanalys.

Det finns i dagsläget ingenting som tyder på nya attentatsplaner, men Säkerhetspolisen har avsatt resurser även för förebyggande arbete.

– Vi har arbetat dygnet runt sedan i fredags, och kommer fortsätta göra det så länge det behövs. Vi har också täta kontakter med både nationellt och internationellt samarbetspartners, säger säkerhetspolischef Anders Thornberg.

Nationellt centrum för terrorhotsbedömning (NCT) gör fortlöpande bedömning av terrorhotnivån, som ligger kvar på en förhöjd nivå. Bedömningen är att fredagens attentat ryms inom den nivån.