Säpo

Underrättelsearbetet i fokus efter terroristdåd

2017-04-12

Säkerhetspolisen har efter terroristattacken på Drottninggatan i Stockholm tagit emot stora mängder information och tips. Just nu pågår ett intensivt arbete med att gå igenom uppgifterna. 

Säkerhetspolisens arbete inriktas på att förhindra nya attentat. I det ingår att identifiera eventuella medgärningsmän till den person som häktats misstänkt för terroristbrott genom mord. Vårt arbete får stöd av samverkande myndigheter såväl nationellt som internationellt.

Säkerhetspolisen bistår också Polismyndigheten i arbetet med förundersökningen kring attentatet på Drottninggatan i Stockholm. Det är en stor mängd beslag som innehåller mycket information, samt annat utredningsmaterial som ska gås igenom och bearbetas.

Säkerhetspolisen tar dagligen emot stora mängder underrättelser och vi arbetar systematiskt med att analysera dessa för att kunna bekräfta eller avfärda dem. Det är ett komplext arbete, där vi med hjälp av få uppgifter och på kort tid ska avgöra vilken betydelse uppgifterna kan ha.

Efter attacken på Drottninggatan förekommer mängder av uppgifter i såväl massmedia som sociala medier. Säkerhetspolisen får många frågor om dessa som vi av sekretesskäl inte kan besvara.