Säpo

Dom mot man som åtalats för terroristbrott genom mordbrand

2017-04-21

Den man i 30-årsåldern som misstänks ha anlagt en mordbrand mot en muslimsk föreningslokal i Malmö den 11 oktober 2016 frias av Malmö tingsrätt. Mannen stod åtalad för terroristbrott genom mordbrand.

Tingsrätten konstaterar i domen att branden inte ska klassas som ett terroristbrott.

Enligt chefsrådman Lennart Strinäs är: ”Ett av rekvisiten för att den aktuella branden ska bedömas som ett terroristbrott är att gärningen objektivt sett allvarligt har kunnat skada staten Sverige. Så har enligt tingsrätten inte varit fallet utan för det krävs gärningar av en helt annan och mycket allvarligare beskaffenhet.”

— Det är viktigt att ärendet nu prövats och att det sätts en praxis som vi får förhålla oss till i vårt fortsatta arbete. Säkerhetspolisens uppdrag är att bekämpa terrorism och använda den lagstiftning som finns inom området, det är först när den prövats som vi kan utvärdera vad som krävs i varje enskilt fall, säger Åsa Nilsson, utredningschef vid Säkerhetspolisen.

Tingsrätten finner vid en samlad bedömning i målet att mannen visserligen är IS-sympatisör men att indiciebevisningen inte är tillräcklig för fällande dom. Mannen frias därför. 

Tingsrättens dom kan överklagas till hovrätten.