Säpo

Biträdande chef för Säkerhetspolisen på plats

2017-05-15

Charlotte von Essen har i dag tillträtt som biträdande chef för Säkerhetspolisen. Hon kommer närmast från tjänsten som lagman vid Förvaltningsrätten i Uppsala.

Det var i slutet av februari som regeringen utsåg Charlotte von Essen till biträdande säkerhetspolischef. Hon är i grunden assessor från kammarrätten i Stockholm. 2001 började hon som rättssakkunnig vid Justitiedepartementet. Hösten 2009 utnämndes hon till departementsråd och i januari 2012 tillträdde hon som rättschef i samma departement.

Charlotte von Essen efterträder Johan Sjöö som utsetts till hovrättslagman i Hovrätten över Skåne och Blekinge.