Säpo

Säkerhetspolisen följer utvecklingen efter dådet Manchester

2017-05-24

Säkerhetspolisen följer noga händelseutvecklingen efter terroristdådet i Manchester och står beredd att bistå brittiska myndigheter. I nuläget medför det som hänt i Storbritannien inte någon förändring av terrorhotnivån i Sverige.

– Det som hänt i Manchester är avskyvärt. Vi har fått se ännu ett terroristdåd i Europa och mina tankar går till de familjer som förlorat en anhörig. Jag tänker också på våra brittiska kollegor som jobbar oerhört hårt för att bringa klarhet i det som hänt – och för att förhindra att det händer igen, säger säkerhetspolischef Anders Thornberg.

Säkerhetspolisens uppgift är att förebygga och förhindra brott som riktar sig mot Sverige och vår demokrati. Vi har ett nära samarbete med säkerhetstjänsterna i Europa. Sedan dådet i Manchester har Säkerhetspolisen hämtat in och analyserat information, men ingenting har i nuläget framkommit som leder till en förändrad terrorhotnivå i Sverige.

– Våra experter inom Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) arbetar varje dag med alla de underrättelser som finns. Sedan flera år tillbaka är terrorhotnivån i Sverige förhöjd, den ligger på en trea på en femgradig skala. Inom den nivån ryms att ett terroristhot kan inträffa, säger Anders Thornberg.

– Hotet mot Sverige är fortsatt högt. Det har blivit ett nytt normalläge i Europa där vi har sett att många attentat händer snabbt med förhållandevis enkla medel, utan någon omfattande planering och ofta utförs av en ensamagerande gärningsman. Det gör dessa individer svåra att upptäcka och stoppa, säger Anders Thornberg.

Här kan du läsa mer om hur terrorhotnivån sätts i Sverige.

Säkerhetspolischef Anders Thornberg intervjuas i TV4:s Nyhetsmorgon om dådet i Manchesterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.