Säpo

Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2016

2017-06-02

Åklagarmyndigheten har i veckan lämnat in den årliga redovisningen till regeringen gällande användningen av hemliga tvångsmedel för 2016. Från och med 2016 redovisas även Säkerhetspolisens tillämpning av hemliga tvångsmedel i vissa fall.

Säkerhetspolisen har under 2016 fattat

  • 167 beslut om hemliga tvångsmedel med utgångspunkt i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet, vilket är en ökning från 109 beslut under 2015.
  • 307 beslut om hemliga tvångsmedel med utgångspunkt i rättegångsbalken och lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott, vilket är en minskning från 377 beslut under 2015.

Säkerhetspolisen bedömer att förändringarna som skett från 2015 till 2016 faller inom vad som är att betrakta som normal årlig variation, och det går inte att peka på någon särskild anledning till vare sig upp- eller nedgång i antalet beslut.

Antalet beslut om tvångsmedel är helt beroende av karaktären på ärenden som Säkerhetspolisen hanterar varje år. Vissa ärenden kan medföra att många tvångsmedelsbeslut fattas, medan andra ärenden inte behöver föranleda några tvångsmedelsbeslut alls. Det finns med andra ord inget samband mellan antalet beslut om tvångsmedel, och intensiteten i Säkerhetspolisens operativa arbete.

Läs mer om redovisningen i pressmeddelande på Åklagarmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klicka här för att ladda ner rapporten för 2016 i sin helhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Rapporten har tagits fram av Åklagarmyndigheten i samverkan med Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten, Tullverket och Säkerhetspolisen utifrån respektive myndighets ansvarsområde.