Säpo

Säkerhetspolisens underrättelseflöde allt mer omfattande

2017-06-16

Ett växande antal individer i de våldsbejakande extremistmiljöerna, ett intensifierat samarbete med samverkande myndigheter i Sverige och utomlands och ett hot som ökar. Det är faktorer som ligger bakom att Säkerhetspolisens underrättelseflöde kring terrorism blir allt mer omfattande. Terrorhotnivån ligger dock kvar på en förhöjd nivå.

Ett nedslag i verksamheten visar att Säkerhetspolisen under förra året hanterade närmare 5 000 underrättelser varje månad, om till exempel personer som rest eller varit på väg att ansluta sig till terroristorganisationer, terrorfinansiering, personer som radikaliserats och attentatsplaner mot Sverige. Under 2017 har underrättelseflödet ökat. Säkerhetspolisen har hittills i år hanterat över 6 000 underrättelser i månaden som gäller terrorism. Det är en kraftig ökning jämfört med för några år sedan.

-    Att underrättelseflödet ökar hänger ihop med situationen i vår omvärld. Vi har ett nytt normalläge där de våldsbejakande extremistiska miljöerna har vuxit på senare år, de har gått från hundratals till tusentals, samtidigt som terrorhotet ökar i Europa. Det har i sin tur lett till att vi har intensifierat samarbetet med myndigheter i Sverige och utomlands och vi har också utvecklat våra egna metoder vilket har lett till högre kvalitet i arbetet, säger säkerhetspolischef Anders Thornberg.

Underrättelsearbete består av uppgifter som Säkerhetspolisen tar del av från samverkande säkerhets- och underrättelsetjänster, från andra myndigheter och allmänhet, men också av uppgifter som Säkerhetspolisen själv samlat in genom till exempel spaning, våra personkällor eller via internet och sociala medier. Uppgifterna värderas och analyseras i syfte att avfärdas eller bekräftas. Ungefär varannan dag förekommer underrättelser om att någon uttryckt attentatsavsikter mot Sverige.

En stor mängd uppgifter i underrättelseflödet kan avfärdas redan efter en inledande bedömning. För andra underrättelser behöver Säkerhetspolisen sätta in mer resurser, inhämta ytterligare information och på andra sätt arbeta vidare med ärendet. Under denna fas kan vi i de flesta fall avfärda eller förhindra att hotet verkställs. Men ur mängden kommer ett antal, ibland långt framskridna, hot som Säkerhetspolisen på olika sätt reducerar genom tidiga insatser eller genom lagföring för fullgångna och fullbordade brott.

-    Vi har ett nytt normalläge när det gäller terrorism och säkerhetstjänsten i både Sverige och övriga Europa står inför en historisk utmaning. Samtidigt vill jag understryka att Säkerhetspolisen ständigt arbetar med att möta hotet. Vi utvecklar vår verksamhet och vi har ett välfungerande samarbete med andra myndigheter både i Sverige och utomlands, säger Anders Thornberg.