Säpo

Säkerhetspolisen i Almedalen 2017

2017-06-28

Seminarier om hotet från terrorismen, cyberhot och it-angrepp samt ett samtal med rättsväsendets myndigheter om framtidens utmaningar. Det var några av Säkerhetspolisens programpunkter under Almedalsveckan 2017.

Almedalsveckan i Visby är Säkerhetspolisens största planerade insats under året, räknat i både operativ verksamhet och antal scenframträdanden.  Under veckan medverkade medarbetare från myndigheten i en rad seminarier, öppna samtal och gjorde ett flertal medieframträdanden runt om i Visby.

De flesta seminarierna går att se i efterhand.

Seminarieprogram 2017

Klicka på rubrikerna för att läsa mer om de seminarier där Säkerhetspolisen medverkar.

Måndag 3 juli

Tisdag 4 juli

Tillsammans för rättssäkerhet, trygghet och demokrati

Onsdag 5 juli


Hotet från terrorismen – vilka ligger bakom?

Arrangör: Säkerhetspolisen
Datum: måndag 3 juli
Tid: 8.30–9.15
Plats: Krukmakarens hus, Mellangatan 21
Lokal: Oscarssalen

Webb-tv:  Hotet från terrorismen – vilka ligger bakom?

Hur ser hotet från terrorismen ut och varifrån kommer det? Hur arbetar Säkerhetspolisen för att hålla Sverige säkert? Säkerhetspolisens underrättelsearbete inom kontraterrorism är komplext. Under seminariet ger Säkerhetspolisens experter bilden av hur arbetet bedrivs och hur extremistmiljöerna har utvecklats under de senaste åren.

Medverkande:

 • Anders Thornberg, säkerhetspolischef, Säkerhetspolisen
 • Ahn-Za Hagström, senior analytiker, Säkerhetspolisen
 • Fredrik Hallström, biträdande enhetschef, Säkerhetspolisen
 • Pernilla Ström, moderator

Hur bygger vi svenskt försvar och säkerhet i en oroligare omvärld?

Arrangör: FOI
Datum: måndag 3 juli
Tid: 13.15–14.45
Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2

Webb-tv: Hur bygger vi svenskt försvar och säkerhet i en oroligare omvärld? på FOI:s webbplatslänk till annan webbplats

Det försämrade säkerhetsläget i vårt närområde har förändrat svensk säkerhetspolitik. Alla pratar om gråzon, men vad är det och hur hanterar vi den? Påverkansoperationer utmanar demokratin och cyberrymden är ett nytt slagfält. Hur utvecklas svensk säkerhetspolitik, och vilka frågor behöver hanteras?

Medverkande:

 • Peter Hultqvist (S), försvarsminister
 • Allan Widman (L), ordförande i försvarsutskottet
 • Gunnar Karlson, chef Must, Försvarsmakten
 • Ahn-Za Hagström, senior analytiker, Säkerhetspolisen
 • Patrik Oksanen, ledarskribent, Mittmedia
 • Carolina Vendil Pallin, forskningsledare, FOI
 • Lena Bartholdson, moderator, FOI

Nålen i höstacken – hur man hittar potentiella säkerhetshot mot Sverige i asylprocessen

​Arrangör: Migrationsverket
Datum: måndag 3 juli
Tid: 15.00–16.00
Plats: Strandvägen, H512

Webb-tv: Nålen i höstacken – hur man hittar potentiella säkerhetshot mot Sverige i asylprocessen, på Migrationsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Hur hittar man en misstänkt terrorist bland tiotusentals asylsökande?

Medverkande:

 • Anders Ygeman (S), inrikesminister
 • Mikael Ribbenvik, generaldirektör, Migrationsverket
 • Anders Thornberg, generaldirektör, Säkerhetspolisen
 • Per Ek, moderator, Migrationsverket

Tillsammans för rättssäkerhet, trygghet och demokrati

Arrangörer: Säkerhetspolisen, Polismyndigheten, Brottsförebyggande rådet, Ekobrottsmyndigheten, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten.
Datum: Tisdag 4 juli
Tid: 9.00–17.00
Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2

Sex rättsvårdande myndigheter samlas under den gemensamma rubriken Tillsammans för rättssäkerhet, trygghet och demokrati.

Säkerhetspolisen medverkar i två seminarier:

Terrorism i Sverige – hur ser hotet ut?

Arrangörer: Säkerhetspolisen och Kriminalvården
Datum: tisdag 4 juli
Tid: 9.00–10.00
Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2

Webb-tv:  Terrorism i Sverige – hur ser hotet ut?

Den 7 april 2017 körde en man en lastbil rakt genom folkvimlet på Drottninggatan i Stockholm. Det som hänt i flera andra europeiska länder hade nu också inträffat i Sverige. Säkerhetspolisen, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Kriminalvården om arbetet mot våldsbejakande extremism och terrorism.

Ahn-Za Hagström, senior analytiker vid Säkerhetspolisen, ger en lägesbild av hotet från våldsbejakande extremism. Därefter följer ett panelsamtal.

Medverkande:

 • Ahn-Za Hagström,  senior analytiker, Säkerhetspolisen
 • Magnus Sjöberg, Nationellt taktiskt råd, Polismyndigheten
 • Agnetha Hilding Qvarnström, chefsåklagare, Åklagarmyndigheten
 • Kenneth Holm, säkerhetsdirektör, Kriminalvården

Rättsväsendets framtidsfrågor

Arrangörer: Säkerhetspolisen och Kriminalvården
Datum: tisdag 4 juli
Tid: 16.00–17.00
Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2

Webb-tv:  Rättsväsendets framtidsfrågor

Rättsväsendets myndigheter samarbetar för rättssäkerhet, trygghet och demokrati. Vilka utmaningar ser de? Myndigheternas generaldirektörer avlöser varandra i ett samtal om rättsväsendets framtid.

Medverkande:

 • Erik Wennerström, generaldirektör, Brottsförebyggande rådet
 • Eva Håkansson, generaldirektör, Ekobrottsmyndigheten
 • Dan Eliasson, rikspolischef, Polismyndigheten
 • Anders Thornberg, säkerhetspolischef, Säkerhetspolisen
 • Anders Perklev, riksåklagare, Åklagarmyndigheten

Cyberhot och it-angrepp – med samverkan förbättrar vi skyddet

Arrangörer: Säkerhetspolisen, FRA, Must
Datum: onsdag 5 juli
Tid: 9.30–10.15
Plats: Seminarielokal Hästgatan 2, Donners plats 6

Webb-tv:  Cyberhot och it-angrepp – med samverkan förbättrar vi skyddet

Det säkerhetspolitiska läget i Europa har förändrats och hotbilden mot Sverige är annorlunda i dag än för bara några år sedan. Detta för bland annat med sig ökade krav på att skydda myndigheter och företag mot elektroniska angrepp. Men vilka intressen har angriparna? Och hur kan vi skydda oss?

Medverkande:

 • Anders Thornberg, säkerhetspolischef, Säkerhetspolisen
 • Dag Hartelius, generaldirektör, FRA
 • Gunnar Karlson, chef, Must

Våldsbejakande extremism i Sverige – lägesbild våren 2017

Arrangör: Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism
Datum: onsdag 5 juli
Tid: 10.30–11.30
Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2
Lokal: Viklau

Webb-tv: Våldsbejakande extremism i Sverige – lägesbild våren 2017, på Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremisms webbplatslänk till annan webbplats

Nationella samordnaren har tillsammas med stiftelsen Tryggare Sverige kartlagt 290 kommuners arbete mot VBE. Hur ser det ut? Hur långt har kommunerna kommit i arbetet med lägesbilder och handlingsplan? Vilka grupperingar säger kommunerna utgör det största hotet? Och hur går arbetet vidare framöver?

Medverkande:

 • Anders Ygeman (S), inrikesminister
 • Anders Thornberg, säkerhetspolischef, Säkerhetspolisen
 • Anders Hall, utvecklingsschef, Nationella operativa avdelningen, Polismyndigheten
 • Anna Carlstedt, Nationell samordnare mot våldsbejakande extremism
 • Sofia Karlsson, samordnare, Linköpings kommun
 • Magnus Lindgren, Stiftelsen Tryggare Sverige
 • Ann Hedin Ekström, Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism
 • Nedjma Chaouche, moderator

Spioner, sårbarhet och Sveriges säkerhet – hotbild, påverkan, försvarsvilja

Arrangör: Länsstyrelserna i samverkan
Datum: onsdag 5 juli
Tid: 13.00–13.45
Plats: Korsgatan 4

Hur kan vi förhålla oss till den aktuella hotbilden och påverkanskampanjer vi utsätts för? Vi sätter dagsläget när det gäller den aktuella hotbilden, påverkanskampanjer och hur allmänheten kan tänkas förhålla sig till den gråzon vi befinner oss i. Detta är det första av tre sammanhängande seminarier som behandlar frågan under eftermiddagen.

Medverkande:

 • Anders Thornberg, säkerhetspolischef, Säkerhetspolisen
 • Gunnar Karlson, chef, Must
 • Ann Enander, professor, Försvarshögskolan
 • Annika Nordgren Christiansson, moderator