Säpo

Säkerhetsfokus i Almedalen

2017-06-30

Åtta intensiva dagar – som kräver minst lika många månader av förberedelser. Den 2 juli inleds årets största planerade insats för Säkerhetspolisen: Almedalsveckan i Visby.

Almedalsveckan är kulmen på en lång period av förarbete med planering, rekognosering och bokningar. Ungefär hälften av Säkerhetspolisens drygt 400 skyddspersoner brukar besöka Gotland någon gång under veckan. Därför är logistiken en av de största utmaningarna för Säkerhetspolisens personskyddsenhet, med mycket personal och många skyddspersoner på en liten yta. Boenden, personalscheman, lokaler, transporter, samverkan med andra myndigheter. Allt bildar ett stort pussel som måste gå ihop.

– Det är mycket som måste falla på plats för att en sådan här vecka ska fungera. Vi tar verkligen tillvara vår kunskap och erfarenheter från tidigare år och det är den grunden vi har byggt vidare på. Vårt arbete går ut på att möjliggöra för våra skyddspersoner att möta och samtala med väljarna på ett så öppet, tryggt och säkert sätt som möjligt, säger Susanna Trehörning, chef för Säkerhetspolisens Almedalskommendering.

Till det kommer Säkerhetspolisens hotbildsbedömningar. Det är ett arbete som involverar de flesta av myndighetens verksamhetsgrenar, och de tas fram löpande hela vägen fram till och under Almedalsveckan. Dels utifrån arrangemanget som sådant, men även utifrån specifika skyddspersoner.

– Det som hänt i vår omvärld och även i Sverige är sådant som vi tagit i beaktande när vi planerat det här. Vi har en bra samverkan med polismyndigheten, Region Gotland och partiorganisationerna som är en viktig framgångsfaktor. Det jag kan skicka med är att vi verkligen tagit höjd säkerhetsmässigt och planerat för alla upptänkliga scenarier som skulle kunna inträffa. Det finns ingen anledning för besökare i Almedalen att känna oro, säger Susanna Trehörning.

En livvakt bakifrån som står och tittar ut över ett publikhav.