Säpo

Snabb radikalisering kräver samverkan mellan myndigheter

2017-07-05

Snabb radikalisering av extremister är en utmaning som kräver samverkan mellan myndigheter. Det sa säkerhetspolischef Anders Tornberg vid ett seminarium i Almedalen den 4 juli där de rättsvårdande myndigheternas generaldirektörer samtalade om rättsväsendets framtid.

Det är en stor utmaning att stoppa gärningsmän som de vi sett de senaste åren i Europa. Tidigare terrordåd var ofta stora och spektakulära och krävde en omfattande planering. Nu kan det gå väldigt snabbt från en idé till att man utför ett terrordåd på plats.

– Det är möjligt att personerna knappt finns med i de miljöer vi tittar på eftersom radikaliseringen kan gå väldigt fort. Det här ställer nya krav på Säkerhetspolisen i samverkan med en rad andra myndigheter, säger säkerhetspolischef Anders Thornberg

Ett omfattande underrättelsearbete i kombination med samverkan på nationell och internationell nivå är framgångsfaktorer i arbetet.

– Det är också viktigt att allmänheten har förtroende för Säkerhetspolisen så att till exempel anhöriga hör av sig till oss med information, säger Anders Thornberg.

Ett exempel på behovet av samverkan mellan myndigheter är att de växande extremistmiljöerna till stor del sammanfaller med de utsatta områden som Polismyndigheten pekat ut. Många återvändare och radikaliserade extremister som Säkerhetspolisen är intresserad av ägnar sig också åt grova våldsbrott, narkotikabrott och bedrägerier.

– Vi kan lämna uppgifter som ger Polisen och Ekobrottsmyndigheten en ingång till att klara upp andra brott, och på motsvarande sätt kan andra myndigheter kan göra beslag som bidrar till att terroristbrott klaras upp. Tillsammans vi kan agera, säger Anders Thornberg.