Säpo

Två gripna för grovt olaga intrång

2017-07-05

Den 5 juli grep Säkerhetspolisen två män misstänkta för grovt olaga intrång. Männen misstänks ha fotograferat och spridit bilder på byggnader, anläggningar och områden som är skyddsobjekt.

De två männen greps i en stockholmsförort och har nu anhållits av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.

Männen är skäligen misstänkta för grovt olaga intrång genom att under en längre tid ha tagit sig in på och fotograferat flera svenska skyddsobjekt. Fotografierna ska sedan ha spridits i sociala medier.

Gripandena är ett resultat av Säkerhetspolisens arbete inom säkerhetsskydd. Säkerhetsskyddet arbetar för att minska sårbarheten och öka skyddet för verksamheter som har stor betydelse för samhällets funktionalitet, vårt demokratiska system och politiskt beslutsfattande, så kallad skyddsvärd verksamhet.  En del i arbetet är tillträdesbegränsning, att obehöriga inte har tillträde till platser där det finns tillgång till hemliga uppgifter eller där det bedrivs verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet.