Säpo

Så arbetar Säkerhetspolisen med riksmötets öppnande

2017-09-12

Den 12 september inleder riksdagen sitt arbetsår. En fullspäckad dag som för Säkerhetspolisens del innebär noggrant förberedelsearbete i nära samverkan med Polismyndigheten.

Vid riksmötets öppnande deltar förutom riksdagsledamöterna även kungafamiljen, regeringen och inbjudna gäster. Säkerhetspolisen ansvarar för säkerheten kring den centrala statsledningen, totalt drygt 400 personer.

– Säkerhetspolisens uppdrag är att skydda Sverige och demokratin. Vår utmaning här ligger i att genomföra ett publikt evenemang mitt i city på ett säkert sätt, utan att säkerhetsfrågorna tar uppmärksamhet ifrån det som riksmötets öppnande egentligen handlar om, säger kommenderingschef Felix Andåker.

– För oss innebär det att arbeta på ett nyanserat sätt utifrån skyddsvärde, hot och sårbarheter.

Riksmötets öppnande är en av ett antal större, planerade händelser varje år där Säkerhetspolisen väljer att organisera arbetet på ett särskilt sätt. Arbetet involverar flera delar i verksamheten, även om störst fokus ligger på personskyddsenheten. Säkerhetspolisens livvakter ansvarar för skyddet närmast skyddspersonerna, medan polisen ansvarar för distansskyddet runt omkring evenemanget.

– Vi arbetar nära Polismyndigheten och har sedan tidigare väldigt goda erfarenheter av samarbetet, säger Felix Andåker.