Säpo

Uppmärksamhet kring hot i sociala medier

2017-09-21

Ett hot om terrorattentat som spridits i sociala medier har under dagen fått stor uppmärksamhet. Säkerhetspolisen arbetar med hotet inom ramen för vår underrättelseverksamhet.

Säkerhetspolisen har ett omfattande underrättelseflöde där vi hanterar över 6000 underrättelser i månaden som gäller terrorism. Det handlar om uppgifter som Säkerhetspolisen tar del av från samverkande säkerhets- och underrättelsetjänster, från andra myndigheter och allmänhet, men också om uppgifter som Säkerhetspolisen själv samlar in genom till exempel spaning, våra personkällor eller via internet och sociala medier. Uppgifterna värderas och analyseras i syfte att avfärdas eller bekräftas.

Ungefär varannan dag förekommer underrättelser om att någon uttryckt attentatsavsikter mot Sverige. Dessa hot arbetar Säkerhetspolisen intensivt med att identifiera, förhindra och avvärja.

Terrorhotnivån i Sverige ligger oförändrat på en trea på en femgradig skala. Det är ett förhöjt hot. Ingenting har inträffat som fått Säkerhetspolisen att ompröva terrorhotbedömningen.