Säpo

Så arbetar Säkerhetspolisen med toppmötet i Göteborg

2017-11-14

Förberedelserna inleddes redan under våren 2017. Sedan dess har Säkerhetspolisen samverkat med Polismyndigheten och Regeringskansliet inför toppmötet på EU-nivå i Göteborg den 17 november.

– Vi arbetar tillsammans för att besöket ska äga rum på ett tryggt och säkert sätt, säger Säkerhetspolisens kommenderingschef Felix Andåker.

Toppmötet på EU-nivå i Göteborg genomförs den 17 november 2017 och ett 30-tal stats- och regeringschefer förväntas delta. Statsminister Stefan Löfven står som värd tillsammans med Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker.

Säkerhetspolisen ansvarar för utformningen av personskyddet, vilket betyder att Säkerhetspolisen leder planeringen och samordnar förberedelserna och genomförandet av detta. Arbetet runt toppmötet har bedrivits i nära samarbete med Polismyndigheten och Regeringskansliet.

– Vi är vana vid att hantera säkerheten för skyddspersoner vid stora utländska besök och det finns väl upparbetade rutiner. Det samlade höga skyddsvärdet är en viktig faktor i planeringen, säger Felix Andåker.

Vad är skyddsvärt?

Vad är skyddsvärt i vårt samhälle? Vår demokrati, en fungerande myndighetsutövning, vår suveränitet samt medborgerliga och mänskliga fri­ och rättigheter är exempel på vad som är skyddsvärt i Sverige. Både information, platser och människor är vitala delar för att den svenska demokratin ska fungera. Exempelvis Sveriges försvar, riksdagens ledamöter och byggnader med viktig funktion betraktar Säkerhetspolisen som så kallade skyddsvärda intressen.