Säpo

Säkerhetspolisen provar internationellt polisiärt samarbete

2017-11-14

I samband med toppmötet på EU-nivå i Göteborg den 17 november tar Säkerhetspolisen stöd av livvakter från den danska säkerhetstjänsten, PET. Samarbetet är möjligt till följd av ny lagstiftning.

– Vi har sedan tidigare ett nära samarbete med framförallt de nordiska säkerhetstjänsterna, och vi hoppas att den här nya lagstiftningen ska ge en resursförstärkning, en ökad operativ förmåga på sikt och ett fördjupat samarbete, säger Felix Andåker, biträdande enhetschef på Säkerhetspolisens säkerhetsavdelning.

Den 2 juli 2017 fick Säkerhetspolisen nya möjligheter att genom lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete kunna samarbeta med utländska myndigheter vid större evenemang.  

– Det är viktigt att vi använder de möjligheterna som vi har, och får, för att arbeta så effektivt som möjligt, säger Felix Andåker.

Säkerhetspolisen har med hjälp av den nya lagen, och enligt Prümrådsbeslutet, begärt att få stöd av ett antal livvakter från den danska säkerhetstjänsten i syfte att stärka upp närskyddet under toppmötet på EU-nivå i Göteborg den 17 november 2017.

Så arbetar Säkerhetspolisen med toppmötet i Göteborg

Vad innebär Prümrådsbeslutet?

Rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet (Prümrådsbeslutet) syftar till att fördjupa det gränsöverskridande samarbetet mellan de myndigheter inom Europeiska unionen som ansvarar för att förebygga och utreda brott.