Säpo

Lägesbild av organiserad brottslighet redovisas

2017-11-16

Den 16 november presenterade Polismyndigheten den myndighetsgemensamma lägesbilden av organiserad brottslighet för 2018–2019.

Rapporten innehåller dels en aktuell strategisk bild av den organiserade brottsligheten, dels en sammanställning av lokala lägesbilder.  Lägesbilden uppdateras vartannat år och är ett beslutsunderlag för myndighetsgemensamma strategiska åtgärder.

Satsningen mot organiserad brottslighet startade sommaren 2009. De samverkande myndigheterna är Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten.

Om den myndighetsgemensamma lägesbilden om organiserad brottslighet 2018–2019 på Polisens webbplatslänk till annan webbplats