Säpo

Dom om finansiering av terroristbrott står fast

2017-11-27

En man i Skåne döms till sex månaders fängelse för att ha uppmanat andra att finansiera terroristbrott. Hovrätten fastställde den 27 november tingsrättens dom. Det är första gången brott mot lagen om straff för offentlig uppmaning prövats i domstol.

Mannen döms för att i två meddelanden på ett öppet Facebook-konto ha uppmanat andra att skänka pengar till terroristorganisationer för inköp av vapen. Hovrätten över Skåne och Blekinge slår fast att meddelandena innefattar straffbara offentliga uppmaningar till särskilt allvarlig brottslighet. Därmed fastställer hovrätten den tidigare domen i Malmö tingsrätt i februari 2017.

Säkerhetspolisen har tidigare konstaterat att domen är vägledande för vårt fortsatta arbete att bekämpa terrorism. Domen visar att handlingen, även om den var i ett tidigt skede av en terrorhandling, ändå ska betraktas som brottslig.