Säpo

Handbok om personlig säkerhet ska stötta politiskt aktiva

2018-01-16

Medvetet förhållningssätt, noggranna förberedelser och aktiva val i vardagen bygger personlig säkerhet för politiskt aktiva. Det framgår i en ny version av handboken ”Personlig säkerhet” som Säkerhetspolisen släpper den 16 januari.

Säkerhetspolisen har i samverkan med Polismyndigheten och andra myndigheter gjort en uppdaterad version av handboken Personlig säkerhet. Boken innehåller råd och stöd till politiskt aktiva, men kan också användas av andra yrkesgrupper

– Våra politiker ska känna sig trygga och säkra i sitt politiska arbete. Råden i den här handboken ska ses som stöd i deras uppdrag och vi hoppas att det i sin tur bidrar till att säkra det demokratiska systemet, säger säkerhetspolischef Anders Thornberg.

Sommaren 2017 beslutade regeringen om en handlingsplan för att förebygga och hantera hot och hat mot bland annat politiker. Samtidigt visar Brottsförebyggande rådets senaste trygghetsundersökning att hoten mot förtroendevalda ökar.

Säkerhetspolisen har tillsammans med Polismyndigheten i uppgift att skydda Sveriges demokratiska system, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten. Tillsammans ska vi motverka hot, våld och trakasserier som påverkar det demokratiska systemet, och handboken ”Personlig säkerhet” är en viktig del i det förebyggande och säkerhetshöjande arbete som ständigt måste pågå.

– Säkerhetspolisens bedömning är att valet 2018 i större utsträckning än tidigare kommer präglas av en polariserad och hätsk debatt, vilket innebär en ökad sannolikhet för hot och våld mot den som är politisk aktiv, säger Anders Thornberg.

Handboken Personlig säkerhet hittar du som pdf via länken nedan eller beställer den via sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se.

Personlig säkerhet

Fakta

Säkerhetspolisen ansvarar för hotbildsbedömningar och skyddsåtgärder för den centrala statsledningen, där riksdag och regering ingår. Polismyndigheten på regional nivå ansvarar för hotbildsbedömningar och skyddsåtgärder för fritids-, kommun- och landstingspolitiker.