Säpo

Risk för påverkansförsök i samband med valet

2018-01-16

Det svenska valsystemet är robust. Utifrån vad som hänt i andra länder måste Säkerhetspolisen ändå arbeta för att skydda valrörelsen från främmande makts påverkan.

– Vi har följt utvecklingen i vår omvärld när det gäller påverkansoperationer vid val, och vi vet att det finns krafter som agerar mot och i Sverige. Det går inte att utesluta att främmande makt kommer att utnyttja den svenska valrörelsen för att stärka motsättningar i samhället och försöka försvaga det demokratiska systemet, säger säkerhetspolischef Anders Thornberg.

– Var källkritisk till det du hör och ser, är vår uppmaning.

Arbetet för att skydda det mest skyddsvärda inför valrörelsen inleddes för ett drygt år sedan. Under våren 2017 träffade Säkerhetspolisen företrädare för regeringen och alla riksdagspartier för att informera om vikten av säkerhetsskydd och säkerhetshöjande åtgärder. Möten har också genomförts med riksdagens säkerhetsorganisation och partikanslierna, ett arbete som fortsätter fram till valet.

Säkerhetspolisen samverkar med bland andra Polismyndigheten, Valmyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i arbetet med att skapa de bästa förutsättningarna för ett säkert val.

Skyddar den centrala statsledningen

Valet 2018 berör flera av Säkerhetspolisens verksamhetsområden. Säkerhetspolisen ansvarar för att den centrala statsledningen kan utföra sina uppdrag på ett säkert sätt. Här ingår till exempel att delta i debatter och genomföra valkampanjer.  Polismyndigheten har ansvar för politiskt aktiva på lokal och regional nivå.

– Grunden i personskyddsarbetet är att öka medvetenheten om den egna säkerheten och att göra medvetna val, säger Anders Thornberg.

Därför har Säkerhetspolisen i samverkan med bland annat Polismyndigheten gett ut en ny version av handboken Personlig säkerhet som innehåller råd och stöd till politiskt aktiva.

Handbok om personlig säkerhet ska stötta politiskt aktiva

Anders Thornberg deltog i ett seminarium med rubriken Valet 2018 – hur skyddar vi demokratin? under Folk och Försvars rikskonferens.