Säpo

Åtal för attentatet på Drottninggatan

2018-01-30

Den man som suttit häktad misstänkt för attentatet på Drottninggatan i Stockholm förra året åtalas nu för bland annat terroristbrott och försök till terroristbrott. Rättegången beräknas starta inom kort och pågå i flera månader. Säkerhetspolisen har bistått i förundersökningen.

– Vi har genomfört ett omfattande underrättelsearbete och kartlagt den nu åtalade misstänkte gärningsmannens kontakter i samband med attentatet. Vår viktigaste uppgift var att förhindra eventuella ytterligare attentat, säger Johan Olsson, operativ chef vid Säkerhetspolisen.

Underrättelsearbetet har bestått av att ta vidare den information som framkommit i förundersökningen från förhör, beslag som gjorts, tips som har kommit in, information från datalagring och samverkande säkerhetstjänster.

– Underrättelsearbetet har varit uppdelat i att lokalisera, identifiera och bedöma möjliga hotaktörer och eventuella omedelbara hot.  Kontakter har lokaliserats och identifierats. Slutsatsen var att det inte fanns några omedelbara attentatshot mot Sverige kopplade till attentatet på Drottninggatan, säger Johan Olsson.

Därefter har syftet varit att bedöma om det fanns något mer långsiktigt attentatshot mot Sverige utifrån den misstänkte gärningsmannens kontakter. Slutsatsen var att det inte fanns något ytterligare hot riktat mot Sverige inom ramen för förundersökningen.

– Vårt underrättelsearbete fortsätter nu utifrån kartläggningen som gjorts. Hur vi arbetar vidare är inget vi har möjlighet att närmare gå in på eftersom det skulle kunna utnyttjas av våra motståndare. Underrättelsearbetet är en del av det löpande internationella arbetet och det är ett arbete som inte har något slut, säger Johan Olsson.

Fakta

Det var klockan 14.53 fredag den 7 april 2017 som en lastbil kördes in i en folkmassa på Drottninggatan i centrala Stockholm. Säkerhetspolisen hanterade tidigt det inträffade som ett fullbordat terrorattentat. Den nu åtalade misstänkte gärningsmannen greps senare efter dådet och har sedan dess suttit häktad. Efter attentatet fattade Säkerhetspolisen tillsammans med Polismyndigheten beslut om att delegera utredningen till polisen. Vice chefsåklagare Hans Ihrman har lett förundersökningen.

Den första åtalspunkten rör terroristbrott och försök till terroristbrott alternativt framkallande av fara för annan. Den andra åtalspunkten rör framkallande av fara för annan.  Rättegången ska hållas i säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt och beräknas pågå i flera månader.

Om polisens arbete efter attentatet på polisen.selänk till annan webbplats

Relaterat innehåll