Säpo

Säkerhetsanalysen viktig vid upphandling

2018-02-02

Att tidigt i upphandlingsprocessen göra en säkerhetsanalys är nödvändigt för att kunna ställa rätt krav på en framtida leverantör. Säkerhetsanalysen stod i fokus då Säkerhetspolisen deltog i Upphandlingsdagarna den 31 januari – 1 februari.

– För oss är det här ett tillfälle att öka kunskapen om säkerhetskrav vid offentliga upphandlingar. Det är en del i Säkerhetspolisens långsiktiga förebyggande arbete för att stärka säkerhetsskyddet, säger enhetschef Fredrik Agemark.

Vad ska skyddas?

Vad i verksamheten är skyddsvärt, vad ska det skyddas mot och hur? De frågorna ska säkerhetsanalysen ge svar på. För att kravställningen ska bli så bra som möjligt behöver säkerhetsanalysen göras tidigt i upphandlingsprocessen.

– Man ska vara försiktig med sina skyddsvärden. Utkontraktering behöver inte vara ett problem om den grundar sig på en relevant säkerhetsanalys, säger Fredrik Agemark.

När myndigheter, kommuner och landsting gör upphandlingar där det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess med hänsyn till rikets säkerhet ska myndigheten teckna ett säkerhetsskyddsavtal med anbudsgivaren eller leverantören. I säkerhetsskyddsavtalet ska det framgå vilket säkerhetsskydd som behövs.

– Skyddsvärden som kräver säkerhetsskyddsavtal finns i flera verksamheter än många tror, säger Fredrik Agemark.

Säkerhetspolisen har rådgivnings- och tillsynsansvar för myndigheter som gör säkerhetsskyddade upphandling armed säkerhetsskyddsavtal.

Nya regler i april

Från den 1 april 2018 ställs nya krav på att myndigheter som gör vissa typer av upphandlingar med säkerhetsskyddsavtal ska samråda med Säkerhetspolisen. Detta gäller vid upphandlingar där leverantören kommer att hantera och förvara hemliga uppgifter utanför myndighetens lokaler, säkerhetsskyddsavtal nivå 1.

– Hur de nya bestämmelserna ska tillämpas är för tidigt att säga. Men i och med att det blir ett nytt moment i upphandlingsprocessen kan vi redan nu säga att det kommer att vara viktigt att vara ute i god tid med både säkerhetsanalys och samråd, säger Fredrik Agemark.