Säpo

Säkerhetspolisens fortsatta arbete efter åtalet för attentatet på Drottninggatan

2018-02-02

Säkerhetspolisen har vidtagit en rad åtgärder och identifierat ett flertal individer som har haft kontakt med den misstänkte gärningsmannen som nu är åtalad för attentatet på Drottninggatan i Stockholm förra året.

– Vårt underrättelsearbete har aldrig stannat av. Vi fortsätter hela tiden att leta potentiella terrorister och identifiera attentatshot, säger Johan Olsson, operativ chef på Säkerhetspolisen.

Säkerhetspolisen har genomfört ett omfattande underrättelsearbete och kartlagt den nu åtalade misstänkte gärningsmannens kontakter i samband med attentatet. Syftet med Säkerhetspolisens kartläggning var att förhindra eventuella ytterligare attentat efter dådet på Drottninggatan.

Säkerhetspolisen har under arbetets gång delgivit underrättelser, som kan ha bäring på förundersökningen, till förundersökningsledaren. Det handlar bland annat om individers möjliga identiteter.

– Det är viktigt att komma ihåg att förundersökningsledaren ska fokusera på det som är brottsligt. Sedan kan det finnas en mängd intressant material som inte hör hemma i förundersökningen. Men Säkerhetspolisens underrättelsearbete stannar inte av bara för att allt inte ryms inom ramen för en förundersökning, säger Johan Olsson.

I samband med åtalet mot den misstänkte gärningsmannen som suttit häktad för attentatet på Drottninggatan har materialet i förundersökningen blivit offentligt.

– Materialet i förundersökningen ger inte hela bilden av den information som Säkerhetspolisen har eller vilka åtgärder vi vidtar. Därför går det inte att dra slutsatser om vad Säkerhetspolisen vet, utifrån vad som står i förundersökningen, säger Johan Olsson.