Säpo

Stärkt samverkan med Polisen i arbetet mot extremism

2018-02-20

Säkerhetspolisen och Polismyndigheten har ett ändamålsenligt utbyte av underrättelseinformation. Det konstaterar Riksrevisionen i en rapport. Samtidigt föreslås åtgärder för att ytterligare stärka samarbetet mellan myndigheterna i arbetet mot våldsbejakande extremism och terrorism. 

I samband med att Säkerhetspolisen och Polismyndigheten blev två separata myndigheter 2015, ingicks ett antal överenskommelser. Bland annat om utbyte av underrättelseinformation för att förebygga och förhindra våldsbejakande extremism och terrorism.

Informationsutbytet sker fortlöpande på både nationell och regional nivå. Genom denna samverkan har Säkerhetspolisen erhållit värdefull underrättelseinformation om aktörer. Denna information har kunnat bidra till att reducera hotet från dessa individer.

Riksrevisionen rekommenderar nu i sin granskning att för att få mer systematiskt och säkert informationsutbyte på regional nivå bör myndigheterna gemensamt fastställa en tillräcklig lägstanivå för samverkan och utbyte av underrättelseinformation, såväl i fråga om omfattning som om innehåll. Myndigheterna bör därför tillsammans utveckla de tekniska förutsättningarna för hur man delar information på ett effektivt, säkert och spårbart sätt.

– Den granskning som Riksrevisionens nu har gjort är viktig och vi tar till oss de möjligheter till förbättringar som föreslås. Vi och Polismyndigheten har inlett ett arbete tillsammans där vi tittar på förbättringar för att stärka samarbetet kring informationsutbytet, säger Anders Kassman, chef för inhämtningavdelningen.