Säpo

Nytt normalläge präglade 2017

2018-02-22

Extremistmiljöer som växer, ökat underrättelsehot och bristande säkerhetsskydd. Under 2017 blev det tydligt att vi har ett nytt normalläge i Sverige. Om det berättar Säkerhetspolisen i sin årsbok för 2017, som publiceras den 22 februari.

Säkerhetspolisens årsbok 2017 och webb-tv från presseminariet

Säkerhetsläget har försämrats och hoten mot Sverige är större än de varit på många år. Det framgår i Säkerhetspolisens årsbok.

– Vi har i dag ett nytt normalläge att förhålla oss till, vilket vi delar med övriga Europa. Det är en utveckling som oroar, säger vikarierande säkerhetspolischef Charlotte von Essen.

Under 2017 inträffade flera händelser som innebar att Säkerhetspolisens uppdrag hamnade i händelsernas centrum. Bland det mest framträdande var attentatet på Drottninggatan i centrala Stockholm och uppmärksamheten kring säkerhetsskyddsärendet rörande Transportstyrelsen.

Dessutom fortsätter de extremistmiljöer som Säkerhetspolisen följer att växa. Antalet individer har gått från hundratals till tusentals på bara några år. Och varannan dag hanterar myndigheten uppgifter där en namngiven person uttryckt attentatshot mot Sverige.

Parallellt med att hotet från extremistmiljöerna förändrats, har även underrättelsehotet från främmande makt fortsatt att öka.

– Vårt komplexa uppdrag, där vi ska hålla Sverige säkert genom att förebygga, förhindra och avvärja hot, har aldrig varit större. För att lösa uppdraget krävs bland annat ett gott samarbete med andra myndigheter, såväl i Sverige som utomlands, och en välfungerande och modern lagstiftning, säger Charlotte von Essen.

Utmaningarna som det nya normalläget medför, blir också viktiga inför valet i september. Säkerhetspolisens arbete med att förbereda skyddet av valet påbörjades redan under 2016 och har pågått under hela 2017. Det är ett arbete som kommer att intensifieras ytterligare när valet närmar sig och som involverar alla Säkerhetspolisens verksamhetsområden. Från livvakter och säkerhetschaufförer som arbetar närmast politiker, till analytiker och underrättelsehandläggare som gör de hotbedömningar som skyddsåtgärderna utgår från.

– Vi finns med för att säkerställa att våra skyddspersoner i den centrala statsledningen kan utföra sina uppdrag på ett tryggt och säkert sätt. Det är en grundbult i demokratin, säger Susanna Trehörning, Säkerhetspolisens kommenderingschef för valet.

Det pågår även ett omfattande arbete med att säkra att varken valrörelsen eller valresultatet kan påverkas av främmande makt.

– Det svenska valsystemet är robust, decentraliserat och manuellt, och på så sätt svårt att påverka. Vi kommer att ha ett valresultat som det går att lita på. Men det kommer inte gratis. Vi har vidtagit och kommer att vidta en rad åtgärder för att säkra valet, säger Susanna Trehörning.