Säpo

Viktigt att tänka ett steg längre i arbetet mot extremism

2018-02-22

2017 var ett år fullt av utmaningar för Säkerhetspolisens arbete med att förebygga och förhindra terrorism och extremism. Men lika viktigt som att följa extremistmiljöerna här och nu, är att tänka ett steg längre och se hur de utvecklas.

Under 2017 berättade Säkerhetspolisen om kraftigt växande extremistmiljöer.  Under året bedrevs bland annat förundersökningar och ett intensivt underrättelsearbete.

– Vi hanterar en mycket stor mängd information och underrättelser om attentat och hot om attentat som riktas mot Sverige. Vi får tips om den typen av konkreta hot varannan dag och arbetar intensivt med att hitta det skarpa i informationen, säger biträdande enhetschef Fredrik Hallström.

Ökan synlighet inte alltid ökat hot

Säkerhetspolisens bedömer att den våldsbejakande islamistiska extremismen utgör det största terrorhotet. Samtidigt följer myndigheten noga utvecklingen i vit makt-miljön och den autonoma miljön.  Utgångspunkten för Säkerhetspolisens arbete är bedömningar av olika aktörers avsikt och förmåga att utföra terroristattentat eller begå andra ideologiskt motiverade brott för att påverka vårt demokratiska statsskick.

– Säkerhetspolisens prioritering utgår inte ifrån vilka aktörer som syns och hörs mest för tillfället. Ökad synlighet betyder inte automatiskt ökat hot. Vi måste också se kontexten. Det kan till exempel gälla brott som enskilt inte når särskilt högt på straffskalan, men som begås systematiskt i syfte att urholka demokratin, säger Ahn-Za Hagström, senior analytiker.

– Vi har god kunskap om alla tre extremistmiljöerna ner på individnivå. Vi fokuserar på personer som begår brott, att ha extrema åsikter är i sig inte olagligt.

Att se nästa konflikt

Säkerhetspolisen gör kontinuerligt bedömningar av hur händelser i Sverige och omvärlden påverkar hotet från extremistmiljöerna.

– Extremistmiljöerna har som taktik att agera i frågor som är på agendan och som de upplever att det finns ett starkt stöd för i samhället, säger Ahn-Za Hagström.

För Säkerhetspolisens analytiker är det viktigt att tänka ett steg längre och att inte låsa sig vid vissa typer av aktörer, tillvägagångssätt eller geografiska regioner. Att ha en stereotyp bild av hur en terrorist ser ut och agerar skulle kunna göra att man missar nästa hot.

– Ett exempel är den våldsbejakande islamistiska miljön som nu går in i ett nytt läge. På ytan kan det se ut som att hotet minskar i och med händelseutvecklingen i Syrien. Men det kan också vara tvärtom, att det ger utrymme för nya aktörer. Vilka metoder kommer de i så fall att använda och i vilka regioner kan nästa konflikt uppstå? Det är frågor vi tittar på, säger Ahn-Za Hagström.

Säkerhetspolisens årsbok 2017 och webb-tv från presseminariet