Säpo

Arbete mot organiserad brottslighet 2017 presenteras

2018-03-27

Den 27 mars presenterar Polismyndigheten 2017 års resultat av det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet.

Satsningen pågår sedan 2009 och arbetet leds av Polismyndigheten. Årsrapporten för 2017 överlämnades till Justitiedepartementet den 27 mars.

De samverkande myndigheterna inom satsningen mot organiserad brottslighet är Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Tullverket, Försäkringskassan, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.

Under 2017 har ytterligare nio nya myndigheter involverats i satsningen: Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Finansinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg, Pensionsmyndigheten, Statens Institutionsstyrelse, Transportstyrelsen samt Länsstyrelsen i Stockholms län.

Om arbetet mot organiserad brottslighet 2017 på Polisens webbplatslänk till annan webbplats