Säpo

Säkerhetspolisen får nytt uppdrag inom säkerhetsskydd

2018-03-28

Från den 1 april gäller nya regler vid vissa typer av utkontraktering, eller outsourcing. För Säkerhetspolisen innebär det att man får ett nytt uppdrag och rätt att ytterst stoppa en upphandling som kan vara skadlig för rikets säkerhet.

– Säkerhetspolisen välkomnar de nya reglerna. De ger oss bättre möjligheter att förebygga att skyddsvärden med betydelse för rikets säkerhet exponeras, en sårbarhet som vi har pekat på under flera år, säger Linda Escar, biträdande enhetschef för säkerhetsskydd.

Bedömer lämpligheten

De nya reglerna gäller statliga myndigheter som har för avsikt att göra en säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal i nivå 1. Det betyder att myndigheten planerar att utkontraktera verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet och där leverantören kommer att hantera och förvara hemliga uppgifter utanför myndighetens lokaler.

Innan upphandlingsprocessen inleds ska myndigheten göra en särskild säkerhetsanalys för att dokumentera vilka hemliga uppgifter leverantören kan få ta del av. Sedan ska myndigheten samråda med sin tillsynsmyndighet, det vill säga Säkerhetspolisen eller Försvarsmakten.

– Säkerhetspolisens uppdrag är att bedöma om utkontrakteringen är lämplig sett till skyddsvärdet och möjligheten att bibehålla ett fullgott säkerhetsskydd. Det här ska göras innan upphandlingsprocessen startar. Därför är det viktigt att myndigheterna hör av sig till oss i god tid, säger Linda Escar.

Kan stoppa utkontraktering

Säkerhetspolisen kan ställa krav på att den upphandlande myndigheten ska vidta vissa åtgärder. Om myndigheten inte vidtar åtgärderna eller om Säkerhetspolisen bedömer att upphandlingen inte uppfyller de krav som säkerhetsskyddslagen ställer har Säkerhetspolisen rätt att stoppa den.

De nya reglerna betyder inte att Säkerhetspolisen tar över myndigheternas ansvar.

– Varje myndighet är huvudansvarig för sitt eget säkerhetsskydd. Det betyder att det är den upphandlade myndigheten som ska analysera och identifiera vilka säkerhetsskyddsåtgärder utkontrakteringen kräver. Myndigheten ska också se till så att leverantören implementerar det säkerhetsskydd som krävs och följer det under hela kontraktstiden, säger Linda Escar.

Samråd vid säkerhetsskyddad upphandling