Säpo

Åtal för flyktingspionage

2018-04-11

Den man som Säkerhetspolisen grep för ett drygt år sedan misstänkt för att ha bedrivit flyktingspionage mot personer i Sverige åtalas nu. Han misstänks för grov olovlig underrättelseverksamhet mot person.

– Flyktingspionage är mycket allvarligt. Det är en brottslighet som leder till att den demokratiska processen undermineras, eftersom människor som redan är utsatta och har flytt sitt land, inte vågar utnyttja sina grundlagsskyddade fri- och rättigheter i Sverige, säger Daniel Stenling, enhetschef inom kontraspionage vid Säkerhetspolisen.

Det var den 26 februari 2017 som den nu åtalade mannen greps misstänkt för att på uppdrag av ett annat land olovligen har samlat in underrättelser om personer i den tibetanska miljön i Sverige. Uppgifterna lämnade han sedan vidare till en främmande makt. Säkerhetspolisen har bedrivit förundersökningen som letts av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.

– Säkerhetspolisen har i förundersökningen samarbetat med andra europeiska polismyndigheter. Samarbetet är nödvändigt i bekämpningen av allvarliga brott som flyktingspionage och har lett fram till att den misstänkte mannen nu åtalas.

Inget nytt fenomen

Flyktingspionage är en metod att försöka hindra flyktingar från att uttrycka kritik mot regimen i det land de har flytt ifrån. Det är också ett sätt för en regim att försöka få kontroll över vem som har flytt från hemlandet, varför de gjort det och var de nu befinner sig.

Daniel Stenling påpekar att flyktingspionage inte är något nytt fenomen. Underrättelsehotet mot Sverige har genom gradvisa förändringar under senare år skapat ett nytt normalläge. Flyktingspionage är en del av underrättelsehotet från främmande makt.

Flyktingspionage kan även drabba personer som inte är flyktingar, till exempel svenska medborgare som engagerar sig för mänskliga rättigheter i ett land.

– Säkerhetspolisen bedriver ett aktivt arbete för att förhindra och motverka det flyktingspionage som förekommer i Sverige. Flyktingspionage är brottslighet som ofta är omfattande, kan ha förgreningar i flera länder och som tar tid att utreda. När vi får indikationer på att olovlig underrättelseverksamhet bedrivs, följs detta upp och utreds, säger Daniel Stenling.