Säpo

Myndigheter övar terroristbekämpning

2018-04-23

Säkerhetspolisen, Polismyndigheten och Försvarsmakten genomför under veckan en gemensam övning. Syftet är att öva samverkan mellan myndigheterna vid ett terroristattentat i Sverige.

Det handlar om en mindre övning som sker varje år. Målet är att öka Polismyndighetens, Försvarsmaktens och Säkerhetspolisens förmåga till samverkan vid hanteringen av ett terroristattentat. Bakgrunden är den lag från 2006 som, efter medgivande av regeringen, gör det möjligt för Polisen att få stöd från Försvarsmaktens vid terroristbekämpning.
Övningen pågår under vecka 17, med såväl teoretiska som praktiska inslag.