Säpo

Tre häktade misstänkta för förberedelse till terroristbrott

2018-05-04

Tre personer häktades den 3 maj av Solna tingsrätt misstänkta för förberedelse till terroristbrott.

De tre misstänkta greps den 30 april, sedan Säkerhetspolisen med stöd av Polismyndigheten gjort ingripanden på flera platser i Sverige. Samtidigt gjordes omfattande beslag.

Solna tingsrätt beslutade den 3 maj att häkta två av personerna på sannolika skäl misstänkta för förberedelse till terroristbrott. Den tredje personen häktades som skäligen misstänkt för förberedelse till terroristbrott.

En förundersökning pågår och bedrivs av Säkerhetspolisen under ledning av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål. Utredningen fortsätter nu med olika utredningsåtgärder som till exempel förhör och analys av beslag. Det är ett tidskrävande och omfattande arbete. Förundersökningssekretess råder.

Samtidigt fortsätter Säkerhetspolisens löpande underrättelsearbete för att förebygga och förhindra attentat. Säkerhetspolisen hanterar dagligen stora mängder underrättelser som rör terrorism och vi arbetar systematiskt med att analysera dessa för att kunna bekräfta eller avfärda dem. Det är svåra överväganden och prioriteringar, där vi med hjälp av få uppgifter och på kort tid ska avgöra vilken betydelse uppgifterna kan ha.

Nationellt centrum för terrorhotsbedömning (NCT) gör fortlöpande bedömning av terrorhotnivån. Den ligger i nuläget kvar på en trea på en femgradig skala, vilket innebär en förhöjd nivå.