Säpo

Man häktad för grovt olaga hot och försök till mord

2018-05-15

En man häktades den 12 maj misstänkt för flera fall av grovt olaga hot och försök till mord. Säkerhetspolisen bedriver förundersökningen som leds av åklagare.

Misstanken om grovt olaga hot berör hotbrev som under 2017 skickats till ett antal statsråd. Hotbreven innehöll pulver som vid analys visade sig vara ofarligt.
Misstanken om försök till mord berör målsägare i Storbritannien.

Eftersom delar av brottsmisstankarna mot mannen rör den centrala statsledningen faller det inom Säkerhetspolisens ansvarsområde. Säkerhetspolisen har arbetat med förundersökningen under en längre tid. I ärendet råder förundersökningssekretess.

Förundersökningen leds av åklagare vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, som förstärker Riksenheten för säkerhetsmål.