Säpo

Förtroendet för Säkerhetspolisen ökar

2018-05-17

Allmänhetens förtroende för Säkerhetspolisen och hur myndigheten sköter sitt arbete ökar. Det visar SOM-institutets årliga förtroendemätning.

Sedan 2002 har SOM-institutet vid Göteborgs universitet årligen mätt svenska folkets förtroende för olika samhällsinstitutioner och funktioner – däribland Säkerhetspolisen.
Årets undersökning visar att 58 procent av svenska folket har mycket eller ganska stort förtroende för Säkerhetspolisen. Samtidigt minskar andelen med ganska litet eller mycket litet förtroende till tio procent.

– Att människor har förtroende för Säkerhetspolisen och det arbete vi utför är bra och viktigt. Det är också ett erkännande till myndighetens medarbetare, som varje dag arbetar hårt för att hålla Sverige säkert, säger säkerhetspolischef Klas Friberg.

Toppnotering i förtroendebalans

Överlag har svenska folkets förtroende för myndigheter gått upp något under 2017.
En förklaring kan enligt SOM-institutet vara terrordådet den 7 april, som möjligen bidragit till ett ökat förtroende för myndigheter som Polismyndigheten, Försvarsmakten – och Säkerhetspolisen. Att det är val i september kan vara en annan förklaring från SOM-institutet till den generalla förtroendeökningen, då myndigheter får ökad synlighet inför och under valår.

I undersökningen anges också en förtroendebalans, vilket enkelt uttryckt är andelen bland dem som har en åsikt med mycket eller ganska stort förtroende minus andelen med mycket eller ganska litet förtroende. Årets förtroendebalansvärde, +48 är det högsta för Säkerhetspolisen sedan SOM-institutet började mäta år 2002.

– Att förtroendet ökar visar att vårt arbete med öppenhet och tillgänglighet är viktigt. Det är ofta svårt för en säkerhetstjänst att vara öppna med hur vi arbetar och vad vi gör, men vår strävan är att berätta så mycket det går, säger Klas Friberg.

Hela undersökningen, ”Förtroendet för Säpo” finns på SOM-institutets webbplats.

Rapporter på SOM-institutets webbplatslänk till annan webbplats