Säpo

Gemensamma förslag mot finansiering av terrorism

2018-05-30

För att ytterligare öka möjligheter att motverka finansiering av terrorism har Säkerhetspolisen och åtta andra myndigheter identifierat ett antal åtgärder. Redovisningen lämnades till regeringen den 30 maj.

I mars gav regeringen flera myndigheter i uppdrag att gemensamt redogöra för tillämpningen av den nuvarande lagstiftningen som rör finansiering av terrorism. Syftet är att säkerställa att undandragna skattemedel inte används för finansiering av terrorism.
Myndigheterna har gemensamt tagit fram följande förslag på åtgärder:

  • Förhindra och försvåra utnyttjandet av identiteter
  • Utökade möjligheter och skyldigheter för myndigheter att utbyta information
  • Utökade möjligheter att behandla personuppgifter
  • Utökade möjligheter för Tullverket att kvarhålla kontanta medel i samband med gränspassage

De myndigheterna som ingått i regeringsuppdraget är Säkerhetspolisen, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Tullverket, Skatteverket, Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden och Arbetsförmedlingen.