Säpo

Döms till fängelse för spionage

2018-06-15

Den man som åtalats misstänkt för att ha bedrivit spionage mot tibetanska miljön i Sverige döms i Södertörns tingsrätt till ett år och tio månaders fängelse. Han döms för grov olovlig underrättelseverksamhet mot person.

Det var den 26 februari 2017 som den nu dömde mannen greps misstänkt för att på uppdrag av ett annat land olovligen har samlat in underrättelser om personer i den tibetanska miljön i Sverige. Uppgifterna lämnade han sedan vidare till en främmande makt. Säkerhetspolisen har bedrivit förundersökningen som letts av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.

Enligt tingsrätten är det bevisat att mannen har bedrivit en verksamhet för att samla in uppgifter om personliga förhållanden från personer av tibetansk härkomst. Syftet med verksamheten har varit att mot betalning överlämna dessa uppgifter till företrädare för den kinesiska staten, konstaterar tingsrätten. Mannen döms till fängelse i ett år och tio månader.

– Brott som rör flyktingspionage är komplicerade att utreda, men tack vare ett nära samarbete med andra europeiska polismyndigheter har brottet kunnat bevisas. Flyktingspionage är mycket allvarligt. Det drabbar enskilda, de som utsätts kan avskräckas från att använda sig av sina demokratiska rättigheter och det är främmande stater som ligger bakom spionaget. Säkerhetspolisen bedriver ett aktivt arbete för att förhindra och motverka det, säger Daniel Stenling, enhetschef inom kontraspionage vid Säkerhetspolisen.

Tingsrättens dom kan överklagas till hovrätten.