Säpo

Säkerhetspolisen i Almedalen 2018

2018-06-26

Hur kan valet och demokratin skyddas? Hur ser de digitala hoten ut? Hur kan rättsväsendets myndigheter samarbeta för att bryta tillväxten i extremistmiljön? Det är några av Säkerhetspolisens seminarier under Almedalsveckan 2018.

Almedalsveckan i Visby är Säkerhetspolisens största planerade insats under året, räknat i både operativ verksamhet och antal scenframträdanden. Under veckan medverkar medarbetare från myndigheten i en rad seminarier, öppna samtal och ett flertal medieframträdanden runt om i Visby.

Seminarieprogram 2018

Klicka på rubrikerna för att läsa mer om de seminarier där Säkerhetspolisen medverkar.

Måndag 2 juli

Tisdag 3 juli

 Onsdag 4 juli

Hotet och skyddet – två sidor av samma mynt

Arrangör: Säkerhetspolisen
Tid: 2/7 klockan 9.30–10.15
Plats: Hästgatan 2

Webb-tv: Hotet och skyddet -- två sidor av samma mynt

Hur arbetar Säkerhetspolisen för att skydda Sverige mot yttre samhällshotande verksamhet som riktar sig mot våra demokratiska värden? Och vad krävs för att säkra uppbyggnaden av vårt totalförsvar?

Medverkande:
• Klas Friberg, säkerhetspolischef, Säkerhetspolisen
• Daniel Stenling, enhetschef kontraspionage, Säkerhetspolisen
• Linda Escar, biträdande enhetschef säkerhetsskydd, Säkerhetspolisen

Vad görs för att utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism?

Arrangör: Statens institutionsstyrelse (SiS)
Tid: 2/7 klockan 13:5014:30
Plats: S:t Hansgatan 21

Kunskap om våldsbejakande extremism i de högerextrema, vänsterextrema och islamistiska miljöerna behöver öka inom offentlig verksamhet. Vad kan man som medarbetare göra om man uppmärksammar en person som sympatiserar med och/eller befinner sig i en våldsbejakande extremistisk miljö?

Medverkande:
• Malin Bergman, psykolog och metodutvecklare, SiS
• Saari Römpötti, projektledare för regeringsuppdraget, SiS
• Ahn-Za Hagström, senior analytiker, Säkerhetspolisen

Tillväxten i extremistmiljöerna

Arrangör: Säkerhetspolisen
Tid: 3/7 klockan 11.00–11.30
Plats: H205, Hamnplan

Webb-tv: Tillväxten i extremistmiljöerna

Under senare år har antalet individer i de våldsbejakande extremistmiljöerna ökat från hundratals till tusentals. Hur arbetas det för att hålla Sverige säkert i det nya normalläget? Vad krävs för att stoppa tillväxten i extremistmiljöerna?

Medverkande:
• Klas Friberg, säkerhetspolischef, Säkerhetspolisen
• Ahn-Za Hagström, senior analytiker, Säkerhetspolisen
• Anders Thornberg, rikspolischef, Polismyndigheten

Rättsväsendets samverkan mot växande våldsbejakande extremistmiljöer

Arrangör: Säkerhetspolisen
Tid: 3/7 klockan 13.15–13.30
Plats: H205, Hamnplan

Webb-tv: Rättsväsendets samverkan mot växande våldsbejakande extremistmiljöer

Vi ser en ökning av underrättelsehot och växande våldsbejakande extremistmiljöer i Sverige. Hur samverkar Säkerhetspolisen med övriga rättsväsendet?

Medverkande: Klas Friberg, säkerhetspolischef, Säkerhetspolisen

Hur skyddar vi valet 2018 - Påverkas det svenska valet?

Arrangör: Folk och Försvar
Tid: 3/7 klockan 13.15–14.45
Plats: Wisby Strand, Donnersgatan 2

Hur kan vi avslöja påverkanskampanjer, hur ser de ut, och vad gör vi åt dem? Hur ska vi agera för att hålla fria och hemliga val; i politiken, hos myndigheterna och som väljare? Var går gränsen; när övergår statlig information till propaganda och hur ser vi till att det inte sker?

Medverkande:
• Dan Eliasson, generaldirektör, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
• Anders Lindberg, politisk chefredaktör, Aftonbladet
• Linda Nordlund, ledarskribent, Expressen
• Eva Burman, chefredaktör, Eskilstunakuriren
• Magnus Sahlgren, forskare, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
• Peter Pomerantsev, journalist, författare, tv-producent
• Kristina Bergendahl, biträdande chef, Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten
• Charlotte von Essen, biträdande säkerhetspolischef, Säkerhetspolisen
• Katarina Tracz, chef, Frivärld

Hur förebygger Sverige våldsbejakande extremism och terrorism? Vad krävs?

Arrangör: Center mot våldsbejakande extremism, Brottsförebyggande rådet
Tid: 3/7 klockan 13.45–14.15
Plats: H205, Hamnplan

Sedan den 1 januari 2018 har Center mot våldsbejakande extremism (CVE) inrättats permanent vid Brå. Tidigare hade Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism i uppdrag att värna demokratin mot våldsbejakande extremism, CVE ska ytterst förebygga ideologiskt motiverad brottslighet och terrorism från i huvudsak kriminalpolitiska utgångspunkter. Vad krävs av CVE, Säkerhetspolisen och Polismyndigheten i deras respektive roller?

Medverkande:
• Erik Wennerström, generaldirektör, Brottsförebyggande rådet
• Anna Lekvall, tillförordnad chef, Center mot våldsbejakande extremism
• Anders Thornberg, rikspolischef, Polismyndigheten
• Klas Friberg, säkerhetspolischef, Säkerhetspolisen

Så skyddas demokratin

Arrangör: Säkerhetspolisen
Tid: 3/7 klockan 16.15–16.45
Plats: H205, Hamnplan

Webb-tv: Så skyddas demokratin

Demokratin måste alltid försvaras och här har vi alla ett ansvar. Vad kan du göra för att motverka effekten av eventuella försök att påverka valprocessen? Vad bör du tänka på när det gäller din egen personliga säkerhet?

Medverkande:
• Susanna Trehörning, kommenderingschef, Säkerhetspolisen
• Ahn-Za Hagström, senior analytiker, Säkerhetspolisen
• Linda Escar, biträdande chef säkerhetsskydd, Säkerhetspolisen

De digitala hoten – svensk samverkan förbättrar skyddet

Arrangör: Säkerhetspolisen
Tid: 4/7 klockan 8.30–9.15
Plats: Oscarssalen, Krukmakarens hus, Frälsningsarmén, Mellangatan 21

Webb-tv: De digitala hoten -- svensk samverkan förbättrar skyddet

En snabb teknisk utveckling i kombination med att allt mer skyddsvärd information finns tillgänglig i digitala system. Detta innebär ett förändrat hot och är en utmaning, inte minst i uppbyggnaden av vårt totalförsvar. Hur ska vi skydda oss?

Medverkande:
• Charlotte von Essen, biträdande säkerhetspolischef, Säkerhetspolisen
• Kristina Bergendahl, ställföreträdande chef Must
• Charlotta Gustafsson, överdirektör FRA

Det svenska valet – påverkan och falsk opinionsbildning

Arrangör: Sveriges länsstyrelser i samverkan
Tid: 4/7 klockan 10–10.45
Plats: Länsstyrelsens övre trädgård, Strandgatan 1

Falsk information, elektroniska angrepp och påverkanskampanjer med syfte att påverka årets val – hur stora är riskerna för att det faktiskt sker? Hur ser hotbilden ut och vad gör svenska myndigheter för att motverka angrepp och försök att försvaga våra demokratiska processer?

Medverkande:
• Klas Friberg, säkerhetspolischef, Säkerhetspolisen
• Mikael Tofvesson, operativ chef för val 2018, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
• Jan Helin, programdirektör, SVT
• Brit Stakston, mediestrateg

Kan allmänheten skyddas mot terrorhandlingar på allmän plats?

Arrangör: Säkerhetsbranschen
Tid: 4/7 klockan 14:00–14:45
Plats: Säkerhetspaviljongen, Tavernatältet Wisby Strand, Strandvägen 4

Terrordådet på Drottninggatan visar hur sårbart vårt öppna samhälle är men samtidigt är det en förutsättning i ett öppet demokratiskt samhälle att medborgarna ska kunna röra sig fritt och säkert på alla platser. Vad kan göras för att öka säkerhet och trygghet på offentliga platser?

Medverkande:
• Klas Friberg, säkerhetspolischef, Säkerhetspolisen
• Tomas Tobé, rättspolitisk talesperson, Riksdagen (M)
• Erik Widstrand, chef operativa enheten, Polisregion Stockholm
• Michael Englund, säkerhetschef, Jernhusen
• Karin Johannesen, säkerhetschef, Stockholm Stad
• Hans Brun, forskare, Försvarshögskolan
• Björn Eriksson, tidigare rikspolischef