Säpo

Så skyddas demokratin

2018-07-03

Demokratin måste alltid försvaras och här har vi alla ett ansvar. Vad kan du göra för att motverka effekten av eventuella försök att påverka valprocessen? Vad bör du tänka på när det gäller din egen personliga säkerhet?

Arrangör: Säkerhetspolisen
Tid: 3/7 klockan 16.15–16.45
Plats: H205, Hamnplan

Medverkande:
• Susanna Trehörning, kommenderingschef
• Ahn-Za Hagström, senior analytiker
• Linda Escar, säkerhetsskydd

Så skyddar Säkerhetspolisen valet