Säpo

Tillväxten i extremistmiljön

2018-07-03

Under senare år har antalet individer i de våldsbejakande extremistmiljöerna ökat från hundratals till tusentals. Hur arbetas det för att hålla Sverige säkert i det nya normalläget? Vad krävs för att stoppa tillväxten i extremistmiljöerna?

Arrangör: Säkerhetspolisen
Tid: 3/7 klockan 11.00–11.30
Plats: H205, Hamnplan

Medverkande:
• Klas Friberg, säkerhetspolischef
• Ahn-Za Hagström, senior analytiker
• Anders Thornberg, rikspolischef

Bred samverkan krävs för att bryta tillväxten i extremistmiljöerna