Säpo

Fler behöver delta i arbetet för ett säkert Sverige

2018-06-28

Underrättelsehotet mot myndigheter och verksamheter i Sverige är målinriktat och pågår ständigt. Ett omfattande arbete måste nu göras för att strategiskt minska sårbarheterna och skapa ett säkert Sverige.

I en debattartikel i Dagens Nyheterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster den 28 juni skriver säkerhetspolischef Klas Friberg om hur hotet mot Sverige har förändrats under senare år. Förändringar i vår omvärld har bidragit till att extremistmiljöerna vuxit och hotet från terrorismen ökat. Samtidigt finns ett fortsatt högt underrättelsehot från främmande makt.

När det gäller underrättelsehotet mot Sverige ska det ses i ljuset av den pågående uppbyggnaden av totalförsvaret. Totalförsvarsuppbyggnaden för med sig att fler myndigheter och verksamheter kommer att hantera information som är skyddsvärd och måste hållas hemlig.

Varje myndighet och verksamhet är ansvarig för sitt eget säkerhetsskydd, att skydda information som är vital för demokratins funktioner. Det kan handla om exempelvis politiskt beslutsfattande, finansiell data som värdepapper och finansutveckling eller fakta om infrastruktur såsom elförsörjning och vattentäkter.

Det finns i dag en ökad medvetenhet hos myndigheter och verksamheter om vikten av ett fungerande säkerhetsskydd. Samtidigt ser Säkerhetspolisen behov av att fler deltar i arbetet och tar ansvar för att skapa ett säkert Sverige. Arbetet med att strategiskt minska de sårbarheter som finns – och som uppstått under många års nedprioritering av säkerhetsskyddet – kommer att kräva resurser och ta tid. Bland de brister som behöver åtgärdas märks bland annat:

• Att säkerhetskulturen inte tas på tillräckligt stort allvar i organisationen.
• Att säkerhetsanalysen inte är tillräckligt välgjord och det saknas kunskap om vad som är skyddsvärt.
• Att det sker utkontraktering av verksamheten utan att riskerna övervägts.

– Kunskapen om säkerhetsskyddet måste genomsyra hela organisationen på ett sätt som gör att såväl ledningen som varje medarbetare förstår sin del av helheten, vilken pusselbit av skyddsvärd information som man ansvarar för, säger säkerhetspolischef Klas Friberg.

Debattartikel: Förstärkt samarbete för ett säkert Sverige