Säpo

Säkerheten i fokus under Almedalsveckan

2018-07-01

Almedalsveckan i Visby är världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor. För Säkerhetspolisen innebär det den största planerade insatsen under året, kulmen på en lång period av förberedelser där säkerheten står i fokus.

I år är det valår och dessutom 50-årsjubileum för Almedalsveckan, som förra året samlade över 40 000 besökare. Ungefär hälften av Säkerhetspolisens drygt 400 skyddspersoner brukar besöka Gotland någon gång under veckan. Det ställer stora krav på inte minst Säkerhetspolisens personskyddsenhet, som ansvarar för närskyddet av den centrala statsledningens säkerhet.

– Säkerhetspolisens uppdrag är att skydda Sverige och demokratin. Vår ambition är att göra det på ett flexibelt sätt som tillåter våra politiker att utföra sitt uppdrag på ett säkert sätt samtidigt som de ska kunna röra sig fritt och ha nära kontakt med allmänheten, säger Susanna Trehörning, chef för Säkerhetspolisens Almedalskommendering.
Säkerhetspolisen gör också löpande hotbildsbedömningar inför och under Almedalsveckan.

Högt underrättelsehot

Det finns ett fortsatt högt underrättelsehot mot Sverige och svenska intressen. Säkerhetspolisen hanterar löpande underrättelser om elektroniska angrepp, teknisk inhämtning, som utförs av andra länder mot mål i Sverige. Samtidigt är aktiviteten hos underrättelseofficerare, som främmande makt använder för att utföra den traditionella inhämtningen, hög.

Underrättelseverksamhet är ett långsiktigt arbete och pågår varje dag. Almedalen är en naturlig plats för påverkan, kontakttagande och informationsinhämtning.

Samtidigt kan alla göra något för att minska sårbarheten. Säkerhetspolisen gav tidigare i år i samverkan med Polismyndigheten och andra myndigheter ut handboken Personlig säkerhet. Handboken innehåller bland annat råd att:

  • Undvika öppna offentliga nätverk (WiFi).
  • Ladda bara din mobil med egen eller betrodd laddare.
  • Lämna mobiler och liknande utanför lokaler där känslig information diskuteras.
  • För känsliga samtal i en miljö du har kontroll över.