Säpo

Ökad risk för spionage i Sverige

2018-07-02

Underrättelsehotet mot Sverige och svenska intressen är högt. Ökade möjligheter till digital inhämtning, i kombination med signalspaning och fortsatt hög aktivitet hos underrättelseofficerare från främmande makt bidrar till kartläggningen.

– Vi har ett nytt normalläge där vi behöver höja medvetenheten i samhället om underrättelsehotet och behovet av skydd. Säkerhetsmedvetandet hos svenska myndigheter och verksamheter har höjts de senaste två till tre åren, men ännu finns det mycket kvar att göra, säger säkerhetspolischef Klas Friberg.

Säkerhetspolisen hanterar löpande underrättelser om elektroniska angrepp som utförs av andra länder mot mål i Sverige. De elektroniska angreppen mot skyddsvärda verksamheter som svenska myndigheter och företag, har under de senaste åren ökat och it-angreppen blir mer avancerade.

– Samtidigt hanterar alltfler svenska myndigheter och verksamheter information som är hemlig och behöver skyddas i och med uppbyggnaden av totalförsvaret. För att klara totalförsvarsuppbyggnaden krävs därför ett fungerande säkerhetsskydd, säger Linda Escar, biträdande chef Säkerhetspolisens säkerhetsskydd.

Varje myndighet och verksamhet är ansvarig för sitt eget säkerhetsskydd och att bygga upp det kommer att ta tid. För att lyckas måste skyddsvärda myndigheter och verksamheter:

  • Ta säkerhetskulturen på tillräckligt stort allvar i organisationen.
  • Göra välgjorda säkerhetsanalyser och ha kunskap om vad som är skyddsvärt.
  • Noggrant överväga riskerna vid utkontraktering av verksamhet.

Samverkan krävs mot påverkansoperationer

– Det är många länder som är intresserade av Sverige, men Ryssland är det land som utgör det största underrättelsehotet. Dessutom finns det en allmän rysk vilja att polarisera debatten i västvärlden och detta bör man vara uppmärksam på, säger Daniel Stenling, chef för Säkerhetspolisens kontraspionage.

Syftet med påverkansoperationer är att främja de egna säkerhetspolitiska målen. Det kan handla om enskilda sakfrågor där främmande makt vill påverka opinionen. Det kan också handla om en vilja att polarisera debatten och undergräva förtroendet för det demokratiska Sverige eller så används Sverige som ett dåligt exempel för den egna befolkningen hemma.

– För att minska risken för att påverkansoperationer lyckas krävs samverkan, såväl mellan myndigheter som andra delar av samhället. Det gäller att ha ett fungerande säkerhetsskydd och för var och en gäller att vara källkritisk, säger Linda Escar.

Webb-tv: Hotet och skyddet – två sidor av samma mynt