Säpo

Bred samverkan krävs för att bryta tillväxten i extremistmiljöerna

2018-07-03

Terrorhandlingar har tidigare krävt både avsikt och förmåga av gärningsmän för att lyckas. I dag räcker det i många fall med avsikt – alla har eller kan skaffa sig förmågan. För att möta hotet från de växande extremistmiljöerna behövs en bred samverkan i samhället.

De våldsbejakande extremistmiljöerna i Sverige består i dag av omkring 3 000 individer. Tillväxten i extremistmiljöerna och att attentat kan begås med enkla medel innebär ett nytt normalläge vad gäller terrorism – som Sverige delar med övriga Europa.

– Säkerhetspolisen och Polismyndigheten arbetar tillsammans för att stoppa terrorismen, men hela samhället behöver arbeta för att stoppa tillväxten i extremistmiljöerna - vi behöver alla göra mer, säger säkerhetspolischef Klas Friberg.

Säkerhetspolisens komplexa uppgift är att förebygga och förhindra brott mot Sveriges demokrati. För att förhindra brott från individerna i de växande extremististmiljöerna arbetar Säkerhetspolisen på flera olika plan, där egen inhämtning av information, underrättelser och samverkan med andra myndigheter är de viktigaste delarna.

– Säkerhetspolisen följer individer som är brottsaktiva i extremistmiljöerna, men när de första tecknen sker är det andra delar av samhället som måste ta ansvar. Samhället måste stärka motståndskraften, förebygga känslan av utanförskap som är grogrund för extremism, säger Ahn-Za Hagström, senior analytiker på Säkerhetspolisen.

Nytt normalläge

Underrättelseflödet när det gäller terrorism har ökat i takt med att extremistmiljöerna har vuxit. Varannan dag hanterar Säkerhetspolisen attentatshot mot Sverige i vårt underrättelseflöde.

– För att vi ska lyckas i vårt arbete är vi beroende av samverkan myndigheter emellan. För Säkerhetspolisen är FRA en mycket viktig samarbetspartner, en annan är Polismyndigheten. Men när de första tecknen på radikalisering sker, finns inte vi med utan där är det andra samhällsaktörer som måste ta ansvar för att vi ska kunna stoppa tillväxten i extremistmiljöerna, säger Klas Friberg

Terrorhotnivån i Sverige ligger på förhöjt hot, en trea på den femgradiga skalan.