Säpo

Så skyddar Säkerhetspolisen valet

2018-07-03

Påverkansoperationer från främmande makt i valrörelsen är sannolika, däremot är det inte troligt att främmande makt kommer att försöka påverka själva valresultatet. Säkerhetspolisen bedömer att vi kommer ha ett legitimt valresultat

– Dolda påverkansoperationer där främmande makt ligger bakom pågår ständigt och jämnt. Syftet är att destabilisera och skapa splittring för att främja de egna säkerhetspolitiska målen. Vi kan se att påverkansoperationer har intensifierats i samband med val i andra länder. Därför bedriver Säkerhetspolisen ett omfattande förebyggande arbete för att skydda valrörelsen från andra staters påverkan, säger Linda Escar, biträdande chef säkerhetsskydd på Säkerhetspolisen.

Robust valsystem

Säkerhetspolisen inledde för ett och ett halvt år sedan arbetet för att skydda det mest skyddsvärda inför valrörelsen och valet 2018. Arbetet involverar alla verksamhetsgrenar inom Säkerhetspolisen. Att säkerställa att valet och valrörelsen kan genomföras på att tryggt och säkert sätt är en av de viktigaste arbetsuppgifterna för Säkerhetspolisen under 2018.

– Säkerhetspolisens uppgift är att skydda den demokratiska processen och vår bedömning är att valsystemet i stort är robust, decentraliserat och manuellt och på så sätt inte lättpåverkat. Vi kommer att ha ett legitimt valresultat, säger Susanna Trehörning, kommenderingschef för valet på Säkerhetspolisen.

Skydd av centrala statsledningen

Under valår ökar synligheten för vit-makt miljön och den autonoma miljön. Det ställer ökade krav på Säkerhetspolisens personskyddsenhet, som ansvarar för skyddet av den centrala statsledningen.

– Det är stort fokus på att vi har en vit makt-organisation i Sverige som ställer upp i valet, men man glömmer att vi har haft det flera gånger förut. Vi ser en ökad aktivitet i vit makt-miljön och den autonoma miljön, men det är viktigt att komma ihåg att ökad synlighet inte är samma sak som ett ökat hot, säger Ahn-Za Hagström, senior analytiker på Säkerhetspolisen

Bland det Säkerhetspolisen gör för att skydda det demokratiska systemet i Sverige kan nämnas:

  • Ger råd och stöttar aktivt regeringen och våra riksdagspartier i deras säkerhetsskyddsarbete.
  • Arbetar för att höja säkerhetsskyddet för att skydda det mest skyddsvärda.
  • Motverkar främmande makts underrättelseverksamhet.
  • Följer extremistmiljöerna.
  • Ser till att centrala statsledningen kan utföra sina åtaganden på ett säkert sätt.

  • Webb-tv: Så skyddas demokratin
  • Valet 2018