Säpo

Försök att påverka förtroendet för valprocessen

2018-08-30

Inför valet den 9 september har det skett försök att skada förtroendet för valprocessen och det demokratiska systemet. I nuläget ligger dessa aktiviteter inom ramen för Säkerhetspolisens förväntningar och innebär inga risker för valresultatet.

De uppgifter Säkerhetspolisen har gäller till exempel diskussioner om valfusk, kapade och falska konton i sociala medier och desinformation som spridits i sociala medier i syfte att polarisera och skapa splittring inför valet. Belastningsattacker och försök till dataintrång mot bland andra politiska partier och organisationer som är centrala för valet är andra exempel.

– De aktiviteter Säkerhetspolisen i nuläget ser ligger inom ramen för våra förväntningar. I det här sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att själva valet och valresultatet är väl skyddat. Vi kommer att ha ett tillförlitligt valresultat, även vid till exempel en belastningsattack mot en webbplats med valrelaterad information, säger Linda Escar, biträdande enhetschef för säkerhetsskydd.

Komplicerat att utreda

Just nu ser Säkerhetspolisen inte någon omfattande påverkansoperation som främmande makt kan antas ligga bakom. Däremot finns exempel på främmande makts vilja att polarisera och skapa splittring genom att få Sverige att framstå i sämre dager. Till exempel i ryska medier har det i stor utsträckning spridits bilder och artiklar som handlar om bilbränder i Västsverige och demonstrationer i Stockholm, i syfte att beskriva ett Sverige i kaos.

– Det går i nuläget inte att slå fast vem som ligger bakom de aktiviteter vi har uppgifter om. Att utreda det är komplicerat och tar lång tid. Det är ett underrättelsearbete som Säkerhetspolisen bedriver i samverkan med andra myndigheter. Som i allt underrättelsearbete handlar det om att lägga ett omfattande pussel. Parallellt med detta arbetar vi för att minska sårbarheterna, säger Linda Escar.

– Vi har sett den här typen av aktiviteter förut. Försök till påverkan sker ständigt, men vi ser en ökning av aktiviteterna under senare tid och jämfört med valet 2014, säger Linda Escar.

Förebyggande arbete har gett effekt

Inför valet har Säkerhetspolisen bedrivit ett omfattande arbete med att genom information, utbildning och samverkan öka medvetenheten om att försök till påverkan i syfte att skada förtroendet för valprocessen och vårt demokratiska system kan komma att ske.

– Vi kan se att det förebyggande arbete vi har bedrivit sedan början av 2017 har gett effekt. Medvetenheten och vaksamheten är högre idag, och det har ökat vår motståndskraft. Det gör, tillsammans med ett valsystem som är svårt att påverka, att vi kommer att ha ett legitimt valresultat, säger Linda Escar.

– Det är viktigt att fortsatt vara källkritisk. Upptäcker man någonting som verkar konstigt ska man rapportera det på rätt sätt, det vill säga till ansvarig myndighet, säger Linda Escar.

Säkerhetspolisens arbete med valet 2018