Säpo

Arbetet med valet fortsätter

2018-09-19

Valrörelsen och valet var förhållandevis lugna ur Säkerhetspolisens perspektiv. Men även om valresultatet är fastställt fortsätter Säkerhetspolisens arbete med valet under hösten.

– Ur Säkerhetspolisens perspektiv har valrörelsen och valet genomförts på ett tryggt och säkert sätt. Det förebyggande arbete vi har gjort under lång tid och inom alla verksamhetsområden har bidragit till detta, säger kommenderingschef Susanna Trehörning.

Riksdagsledamöter och regeringsföreträdare har kunnat genomföra sina valevenemang enligt plan. Jämfört med tidigare val har aktiviteten i extremistmiljöerna varit lägre under den här valrörelsen, sett till antalet brott.

– När det gäller extremistmiljöerna kan vi se att vårt hotreducerande arbete har gett resultat under valrörelsen. Vi har en välutvecklad samverkan med Polismyndigheten som vi har byggt vidare på de senaste åren.

Även inom personskydd har Säkerhetspolisen arbetat långsiktigt för att öka den taktiska förmågan inför valet, bland annat genom rekrytering och samverkan med andra myndigheter.

Pågår tills regeringsbildningen är klar

De försök att skada förtroendet för valprocessen och det demokratiska systemet som Säkerhetspolisen har uppgifter om har, som tidigare rapporterats, varit inom ramen för det förväntade.

– Det går i nuläget inte att slå fast vem som ligger bakom de aktiviteter vi har uppgifter om. Det är ett underrättelsearbete som Säkerhetspolisen bedriver i samverkan med andra myndigheter. Den totala bilden kommer vi att se långt efter valet, säger Susanna Trehörning.

Att valet är över och valresultatet har fastställts betyder inte att arbetet trappas ned.

– Säkerhetspolisens arbete med att skydda valet pågår tills regeringsbildningen är klar. Sedan fortsätter vi med uppföljning och analys, säger Susanna Trehörning.